Seznam kapitol

Objednávka | Cena | Platba | Doprava | Slovensko | Doba dodání | Vrácení a výměna | Odstoupení od smlouvy | Délka záruky | Reklamace | Ochrana údajů | Závěr  ____________________________________________________________________________

 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemný obchodní vztah vzniklý v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi fyzickou či právnickou osobou (dále jen Kupující) a prodávajícím (dále jen Prodávající) prostřednictvím internetového obchodu provozovaným Prodávajícím. Provozovatelem internetového obchodu a zároveň Prodávajícím je společnost KNITVA s.r.o., se sídlem Harantova 1172, 509 01 Nová Paka, IČ: 25297597, DIČ: CZ25297597. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetových adresách www.knitva.cz a www.vojenskeponozky.cz.

II. Objednávka

 1. Objednávku může učinit Kupující prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky na telefonním čísle Prodávajícího (493 721 150) nebo e­-mailem na e-­mailové adrese Prodávajícího (eshop@vojenskeponozky.cz). Prodávající Kupujícímu objednávku po zadání do objednávkového systému potvrdí e-­mailem nebo telefonicky. Poté, co Kupující obdrží e-­mailem nebo telefonicky potvrzení své objednávky, je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

 2. Kupující může objednávku zrušit do 24 hodin po objednání a to telefonicky 493 721 150 nebo e-mailem.

 3. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Telefonní číslo je požadováno z důvodu kontaktování Kupujícího Přepravcem před doručením zásilky.

 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.

 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

 7. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.vojenskeponozky.cz dává Kupující Prodávajícímu souhlas se zpracováním, shromažďováním a archivováním osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech v databázi zákazníků Prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

III. Cena

 1. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění zákazníků změnit ceny v internetovém obchodě. Ceny v Kč uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH.

IV. Způsoby platby

 1. Bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího, vedený u Fio banka a.s., č. 2800438325/2010. Variabilní symbol je číslo objednávky Kupujícího. Platbu bankovním převodem je nutno provést předem, zboží bude expedováno ihned po obdržení platby na bankovní účet.
 2. V hotovosti při převzetí dobírky, dobírečné je účtováno ve výši 45 Kč.

V. Způsoby dopravy

 1. Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravce zvoleného Prodávajícím (dále jen Přepravce). Kupujícímu je k dispozici několik druhů poštovného definovaných níže a to v závislosti na hmotnosti a ceně jeho objednávky, doby pro doručení zásilky, kterou přepravce nabízí, a způsobu platby. Balné není Kupujícímu účtováno.
 2. V případě, kdy Kupující objedná zboží za více než 749 Kč, zároveň zvolí ve své objednávce dodání zboží jako Doporučený balík a zároveň zaplatí za zboží předem platbou bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího, není poštovné Kupujícímu účtováno a plně jej hradí Prodávající.
 3. V případě, kdy Kupující objedná zboží za méně než 749 Kč a zároveň zvolí ve své objednávce dodání zboží jako Doporučený balík a zároveň zaplatí za zboží předem platbou bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího, je Kupujícímu účtována sazba poštovného dle přehledu v bodě V.
 4. V případě, kdy Kupující zvolí ve své objednávce dodání zboží jako Doporučený balík a platbu v hotovosti při převzetí dobírky, je Kupujícímu účtována sazba poštovného dle přehledu v bodě V.
 5. V případě, kdy Kupující zvolí ve své objednávce dodání zboží jako Balík do ruky s expres dodáním zboží do 24 hodin od expedice zboží, a platbu v hotovosti při převzetí dobírky a nebo platbu předem bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího, je Kupujícímu účtována sazba poštovného dle přehledu v bodě V.

Česká pošta – Doporučený balík – 69 Kč - dodání do cca 2-3 dnů od expedice (dopravce si vyhrazuje právo na pozdější dodání).
Česká pošta - Balík do ruky - 149 Kč - expres dodání objednávky do 24 hodin od expedice zboží (dopravce si vyhrazuje právo na pozdější dodání).
Zásilkovna - 69 Kč s dodáním na pobočku Zásilkovny.
Objednávka zboží od 749,- Kč s dopravou Česká pošta – Doporučený balík a platbou předem na bankovní účet - ZDARMA

Pokud si Kupující jako způsob platby zvolí platbu v hotovosti při převzetí dobírky, viz bod IV., je k ceně poštovného účtováno dobírečné ve výši 45 Kč.

VI. Způsoby dopravy a platby na Slovensko

 1. Způsob platby pro Kupující ze Slovenské republiky je umožněn bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího, vedený u Fio banka a.s., č. 2800438325/8330, IBAN SK8683300000002800687305 FIOZSKBA. Variabilní symbol je číslo objednávky Kupujícího. Platbu bankovním převodem je nutno provést předem, zboží bude expedováno ihned po obdržení platby na bankovní účet.
 2. Pro objednávky s dodáním na pobočku Zásilkovny (síť Zásielkovňa.sk) je možné platit dobírkou, k ceně poštovného je účtováno dobírečné ve výši 45 Kč.
 3. Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravce zvoleného Prodávajícím. Pro zvoleného přepravce kurýr - Slovensko je poštovné účtováno v hodnotě 139,- Kč. Dodání zboží na pobočku Zásilkovny (Zásielkovňa.sk) je účováno v hodnotě 89 Kč, pro objednávky nad 899 Kč poskytuje Prodávající doručení na Zásilkovnu zcela zdarma. Balné není Kupujícímu účtováno.

VI. Doba dodání zboží

 1. Dobu dodání zboží upřesní Prodávající Kupujícímu v potvrzení objednávky dle čl. II. odst. 1. V případě, že je doba dodání uvedena i na stránkách Prodávajícího, je určující doba dodání uvedená v potvrzení objednávky.

 2. Objednané zboží, které je skladem, je expedováno zpravidla následující pracovní den po obdržení objednávky. V ostatních případech je dodací lhůta maximálně 10 kalendářních dnů od data převzetí objednávky.

VII. Vrácení a výměna zboží

 1. Dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, má Kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu sídla Prodávajícího: KNITVA s.r.o., Harantova 1172, 509 01 Nová Paka, osobně nebo jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty.

 2. Zboží musí být zabaleno v původním originálním obalu, musí být nepoužito, manipulací nepoškozeno nebo neporušeno a musí být schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v obchodě Prodávajícího (např. faktura).

 3. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny přijaté peněžní prostředky na bankovní účet Kupujícího. Jestliže Kupující  zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající
  nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu.

 4. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit na e-­mail Prodávajícího a to ve znění "Jednostranně odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo bankovního účtu). Datum a podpis."

 5. Zboží může Kupující také vyměnit, pokud mu nevyhovuje barva, velikost nebo druh zboží. Zboží je možné vyměnit, pokud Kupující vrátí zboží ve lhůtě 14 dnů ode dne nákupu a přiloží doklad o nákupu zboží. Výměna zboží je možná pouze v případě, že zboží je nepoužívané, v původním obalu a nepoškozené. Zboží je možné vyměnit pouze na adrese sídla Prodávajícího: KNITVA s.r.o., Harantova 1172, 509 01 Nová Paka, kam je doručeno osobně nebo jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty.
 6. Náklady na dodání vyměněného zboží Kupujícímu, kdy důvodem výměny je nevhodná volba barvy, velikosti nebo typu zboží Kupujícím, nese Kupující. Náklady na výměnu zboží, které zapříčiní Prodávající, zejména dodáním jiné než objednané velikosti či barvy, nese Prodávající.

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

 1. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech:

  • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího,
  • kdy není schopen doručit zboží v daném termínu,
  • v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává.
 1. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka bezodkladně převedena zpět na jeho bankovní účet.

IX. Délka záruční doby

 1. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba je poskytována 24 měsíců.

X. Reklamace

 1. Reklamační řád vychází ze zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době.
 2. Pokud dojde k poruše zboží v záruční lhůtě, je vyžadováno, aby Kupující kontaktoval Prodávajícího telefonicky nebo e­-mailem. V e­-mailu Kupující zašle následující údaje:
 • jméno a příjmení a kontakt na Kupujícího,
 • číslo objednávky (viz potvrzení o objednávce) nebo číslo dokladu, který Kupující obdržel spolu se zbožím,
 • druh zboží k reklamaci,
 • specifikace druhu závady zboží.
 1. Místem uplatnění reklamace poškozeného nebo vadného zboží je sídlo Prodávajícího na adrese Harantova 1172, 509 01 Nová Paka. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu prodejny Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu.
 2. Kupující je povinen v případě zaslání zboží od Přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit Přepravci. V případě jakýchkoli závad se doporučuje Kupujícímu zásilku nepřevzít. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala výše uvedené náležitosti a na pozdější reklamaci ohledně porušenosti obalu nebude brán zřetel.
 3. V případě, že Kupující zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky, toto e­-mailem oznámit Prodávajícímu. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny nebo poskytnutí slevy dle volby Kupujícího.
 4. Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. Toto provede písemně a e­-mailem nebo poštou doručí Prodávajícímu. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího. Od doručení reklamovaného zboží začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit kopii dokladu o koupi v obchodě Prodávajícího - fakturu. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí reklamaci. V případě, že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu nebo na vrácení kupní ceny.
 5. Pokud by la reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká pokud, zboží bylo reklamováno po záruční době, pokud bylo poškozeno - zásahem vyšší moci, mechanickým poškozením (např. protržením), běžným opotřebením, nesprávným použitím a jiným (nesprávným) ošetřováním, než které stanovil výrobce.

XI. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje Kupujícího jsou zabezpečeny proti zneužití.
 2. Prodávající veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.
 3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího doručené Prodávajícímu odstranit z databáze.
 4. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány Prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně Prodávající.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání objednávky Kupujícím.

 2. Odesláním objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869.

 4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a následujících předpisů.

 5. Obchodní podmínky nabývají účinnost od 27.11.2020.